بيماري هاي عصبي عضلاني كدامند و فيزيوتراپي تخصصي عصبي عضلاني (Neuro Rehabilitation)  چیست ؟

درمان تخصصي توانبخشي است که در فيزيوكلاب دكتر ميرزايي بر روي افراد مبتلا به اختلالات ناشي از بيماري هاي عصبي عضلاني مانند مالتيپل اسكلروزيس (ام اس), آلزايمر ،پاركينسون, سكته ي مغزي آسيب مغزي، فلج ،ALS , (TIA) حمله ي گذراي ايسكميك , (CVA) مغزي ، , شاركوت ماري توث و ساير به كار ميرود.

بيماري هاي عصبي عضلاني (نورولوژيك) چگونه تشخيص داده ميشوند ؟

توسط متخصص مغز و اعصاب و با تست هاي ذيل انجام ميگيرد.
  • با (EEG) الكتروانسفالوگرام مغزي, توموگرافي كامپيوتري
  • MRI یا سي تي اسكن

پروتكل درماني فيزيوتراپي تخصصي بيماري هاي عصبي عضلاني كه توسط اين مركز فيزيوتراپي ارايه ميگردد چيست ؟

اين درمان ها شامل پروتكل درماني خاص كه بسته به نياز بيمار بستري يا سرپايي توسط فيزيوتراپيست انجام ميپذيرد.

الف براي بيماران بستري :

تمرينات اوليه روزانه در تخت بيمار تحت نظارت فيزيوتراپيست به شرح ذيل انجام ميپذيرد و براي ادامه ي درمان روزانه به بخش فيزيوتراپي ارجاع ميشود.که شامل : ١- آموزش به بيمار و اطرافيان وي براي نحوه ي خوابيدن امن بيمار و جابجايي ها در تخت positioning , در تخت ٢- تمرين هاي اندام ها براي بهبود دامنه مفاصل مخصوصا شانه ها و لگن و راه رفتن و فيزيوتراپي تخصصي تنفسي

ب- براي بيماران سرپايي

که مستقیم به بخش فيزيوتراپي بيمارستان مراجعه میکنند : درمان توانبخشی این عزیزان هم در سالن عمومی و هم در سالن ورزشی- درمانی مرکز (فيزيوجيم اختر ) پیگیری میشود که شامل :
  • تمرينات تخصصي براي راه رفتن , تقويت عضلات و بازگشت زودتر به زندگي عادي : مانند تمرينات راه رفتن در پارالل بار , تمرينات تعادلي و محافظتي و يا به كارگيري دستگاه هاي الكتريكي مانند دستگاه هاي ضد درد و ليزر پرتوان بسته به اهداف درماني
  • درمان در سالن ورزش اختصاصي (فيزيوجيم ) تحت نظارت فیزیوتراپیست ورزشی
استفاده از تجهیزات سالن مانند standing table  و Medbike  ,  دوچرخه هاي ثابت و تردميل , بوسوبال , انواع تمرینات در پارالل بار و سایر که بر حسب اختلال حرکتی موجود برنامه ریزی و به کار گرفته میشود.